Loading...
Poresko savjetovanje 2018-01-19T22:22:44+00:00
 • Ukupna korespondencija sa Poreskom upravom

 • Izrada i podnošenje poreskih prijava (PPP, porez na dobit, porez na dohodak građana, porez na prihod od nepokretnosti, informativna poreska prijava)

 • Vođenje poreskih evidencija

 • Zastupanje klijenata pred poreskim organima, inspekcijama, prekršajnim postupcima i sl.

 • Pokretanje žalbenih postupaka u vezi sa poreskim rješenjima

 • Preknjižavanje i povraćaj poreza

 • Listinzi i usklađivanje stanja

 • Cijelokupno sređivanje poreske situacije klijenta

 • Pribavljanje poreskih uvijerenja

 • Odabir najpovoljnijeg poreskog režima, usklađenog sa poslovnim ciljevima, prirodom posla i mogućnostima klijenta

 • Optimizacija poreskih davanja